VARIO KERA TWIN

ETEM Building systems съвместно с водещия немски производител на фасадна керамика Agrob Buchtal разработи вентилируема система за монтиране на керамични плочки от серията KERA TWIN с дебелина 15 и 18  мм.

Системата VARIO се отличава от досега съществуващите решения с наличието на основен носещ профил, чиято форма позволява да се фиксира точно фугата между 2 съединени плочки

Двустранно щанцования основен носещ профил позволява завършването към дограмата да се осъществи в рамките на 50мм. от строителната основа. Обличането на колона също се извършва с лекота използвайки двустранно щанцования профил.

Вентилируемите системи ETEM са разработени, за да позволяват сигурно монтиране на различни фасадни материали към строителната основа.

Гарантирането на въздушна междина от 4 до 8 см. между фасадния материал и термоизолацията за постигането на оптимален ефект, свободно движение на всеки елемент според собствения си коефициент на разширение и поемането на динамичните  натоварвания са основните принципи при проектирането на системата VARIO. Основните елементи на системата са разработени след предварително са симулирани максималните напрежения и провисвания и е определена оптимална форма, която да осигури висока надеждност на конструкцията.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

  • Енергоспестяване и енергийна ефективност
  • Пожароустойчивост
  • Естествена вентилация и водопропускливост
  • Шумоизолация
  • Бърз монтаж и лесна експолоатация
  • Отлична визия