KÖMMERLING 88 plus

Новата генерация профили KÖMMERLING 88 plus разкрива широки възможности за творчески и заедно с това рентабилни решения в дизайна. KÖMMERLING 88 plus – това е новата свобода да се реализират самостоятелно индивидуалните представи на човека. Свобода за оформление по големина, форма и цвят.

 • Праволинеен дизайн с отместени повърхнини с перфектни прозорци на профила.
 • Върхови стойности на топлоизолация и звукоизолация, защита срещу взлом.
 • Тесни профили за максимум приток на светлина и повече соларна енергия.
 • Прозоречни стени с височината на помещението – крила с височина до 2.5 метра.
 • Оптимална икономическа ефективност, лесни за поддръжане и стабилни.
 • Челно сглобени алуминиеви капачки с класическа оптика.
 • Изключително висока топлоизолация в сравнение с алуминиевите прозорци.
 • Външна алуминиева оптика, отвътре неутрално бяла.
 • Почти неограничено цветово многообразие на алуминиевите капачки чрез елоксация или прахово боядисване.

ВИСОКОИЗОЛИРАЩИ ПРОЗОРЦИ С УСИЛВАНЕ ОТ СТОМАНА

 • Допълнително подобряване на UF-стойността се постига чрез монтиране на специални топлоизолиращи елементи  от полистерол в касата, крилото и стъклодържателя.

ЗА ПАСИВНИ СГРАДИ

 • Сертифицирани компоненти за пасивна сграда.
 • Праволинеен дизайн с отместване на повърхнините  с перфектни пропорции на профила.
 • Тесни видими повърхнини на профила за възможно най-добър приток на светлина и достъп на повече слънчева енергия.
 • Голяма якост на усукване поради пренасяща усилието слепена композиция между крилото на прозореца и остъкляването.

ВИСОКО ИЗОЛИРАЩИ ПРОЗОРЦИ С ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЛЕПВАНЕ

 • При този прозорец може да се откажем от стоманеното усилване. Тук не е необходимо влагането на специални топлоизолиращи елементи от полистерол

Oсновата за прозорци с най добри качества. Максимални технически параметри и оптимална рентабилност.