HPL ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ

Екстериорните плоскости HPL са висококачествен строителен продукт, изключително подходящ за дълготрайна облицовка по фасади и тераси.

ПРЕДИМСТВА НА ФАСАДИТЕ HPL

  • Точно предвиждане на разходите
  • Монтаж при всякакви атмосферни условия
  • Пестене чрез по-кратко използване на скеле
  • Без разходи за изхвърляне на отпадъци по време на монтаж
  • Дълги интервали при поддръжка и ниски последващи разходи
  • По висока и дълготрайна пазарна стойност на сградата

Звукоизолация

В зависимост от дебелината на изолационния слой, размерите на панела и фугите, звукоизолацията може да се увеличи до 14 dB.

Екология

Намаляване на емисиите CO2. Окачените вентилируеми фасади изпълняват екологични изисквания както при нови сгради, така и при реновиране на стари.

Енергийна ефективност

По-ниската енергия за отопление намалява вредните емисии въглероден диоксид, който е един от най-големите замърсители на околната среда.